มูลนิธิพระราหู จัดกิจกรรม “ใจถึงใจ ปันน้ำใจ”

มูลนิธิพระราหู จัดกิจกรรม “ใจถึงใจ ปันน้ำใจ”

มูลนิธิพระราหู โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ พร้อมด้วย พล.ต.ปธาน ทองขุนนา ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย พิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายก อบจ. นครสวรรค์ และคณะฯได้ร่วมมอบถุงยังชีพ จำนวน 114 ถุง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลากรทางการแพทย์และลูกจ้างของโรงพยาบาลบรรพตพิสัย ตามโครงการ “ใจถึงใจ ปันน้ำใจ” เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่โรงพยาบาลบรรพตพิสัย ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

โดยมี แพทย์หญิงวิริยา พัฒนพูนสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรรพตพิสัย พร้อมทั้งคณะแพทย์ พยาบาล ลูกจ้าง โรงพยาบาลบรรพตพิสัยให้การต้อนรับและร่วมรับมอบถุงยังชีพ ทั้งนี้แพทย์หญิงวิริยา พัฒนพูนสิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรรพตพิสัย ได้กล่าวขอบคุณ ดร.หิมาลัยฯพร้อมคณะที่มีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และคณะลูกจ้างของโรงพยาบาลบรรพตพิสัย

หลังจากนั้นเวลา10.30 น.ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านส้มเสี้ยว ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ พร้อม พล.ต.ปธาน ทองขุนนา ผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย พิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายก อบจ. นครสวรรค์ พ.ต.อ.ไชยวิญญ์ อินทรทรัพย์ ผกก.สืบสวน ภ.จว.พิษณุโลก พร้อมคณะฯได้ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ เตียงสำหรับผู้ป่วย เก้าอี้สำหรับผู้ป่วย รถเข็นวีลแชร์ เครื่องผลิตออกซิเจน ฯลฯ

เพื่อใช้ประโยชน์ภายในโรงพยาบาลฯ พร้อมพบปะและพูดคุยให้กำลังใจ กับเจ้าหน้าที่ อสม.โดยมี นายวีระ สังข์ทอง สสอ.บรรพตพิสัย พร้อม นางสาววัชรา กำมะลาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านส้มเสี้ยว รวมทั้ง นางวันเพ็ญ กระแสโสม ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ท่างิ้ว ประธาน อสม.และพี่น้อง อสม.บ้านส้มเสี้ยว ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับมอบ

มูลนิธิพระราหู จัดกิจกรรม “ใจถึงใจ ปันน้ำใจ”

ต่อมาเวลา 14.00 น.ที่โรงพยาบาลบางมูลนาก ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพระราหู พร้อมด้วย นายสุบิล ศรีบุษกร อดีตรองนายก อบจ. พิจิตร และกรรมการโรงพยาบาลบางมูลนาก พร้อมคณะฯ

ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางมูลนาก จำนวน 119 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์และคณะลูกจ้างของโรงพยาบาลบางมูลนาก ตามโครงการ “ใจถึงใจ ปันน้ำใจ”

โดยมี ดร.ธานี โชติกคาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(ด้านบริหาร) นายแพทย์ประธีป จันทร์สิงห์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางมูลนาก กล่าวต้อนรับ

พร้อมทั้ง นายไพโรจน์ วงษ์ตระหง่าน นายกเทศมนตรีตำบลวังตะกู นายภาณุวัฒน์ ยุทธนาระวีศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหอไกร นางสาวรุ่งอรุณ จันทร รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินมะกอก นางสมพิศ แจ่มเงิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รวมทั้งข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำท้องถิ่นร่วมให้การต้อนรับ

และในเวลา 15.30 น. ที่ศาลาหลวงพ่อเตียง วัดเขารูปช้าง ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ดร.หิมาลัยฯ พร้อมคณะร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาและถุงยังชีพ ให้กับข้าราชการตำรวจ ในสังกัด สภ.ดงป่าคำ โดยมี พ.ต.ท. สมพร ปราบุตร สว.สภ.ดงป่าคำ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจและบุตร-ธิดา ให้การต้อนรับและร่วมพิธีรับมอบ

สำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้กับบุตร-ธิดา ของข้าราชการตำรวจ สภ.ดงป่าคำในครั้งนี้ มีตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษา จำนวน 8 ทุน ระดับมัธยมศึกษา ถึงระดับปริญญาตรี จำนวน 14 ทุน รวมทั้งสิ้น 22 ทุน

รวมทั้งถุงยังชีพจากมูลนิธิพระราหูมอบให้ข้าราชการตำรวจ สภ.ดงป่าคำ จำนวน 26 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัว ข้าราชการตำรวจ สภ.ดงป่าคำ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ letteringbyleslie.com

ufa slot

Releated