มรภ.หวั่นการปรับข้อสอบ’ทีแคส’จะเป็นการเพิ่มภาระเด็ก

มรภ.หวั่นการปรับข้อสอบ’ทีแคส’จะเป็นการเพิ่มภาระเด็ก

น.ส.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) เปิดเผยว่า กรณีที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เตรียมปรับข้อสอบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ประจำปีการศึกษา 2566

โดยปรับการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT ความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ PAT เป็น TGAT และ TPAT และปรับ 9 วิชาสามัญ มาวัดความรู้เชิงวิชาการ Applied Knowledge Level หรือ A-Level รวม 15 วิชาแทน

โดยจะเริ่มนำร่องการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์คู่ขนาดกับการสอบด้วยกระดาษนั้น ว่า ตนยังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องดังกล่าว ทราบเพียงแต่ว่า ทปอ.จะมีการปรับระบบการคัดเลือกทีแคส ดังนั้นจึงขอศึกษารายละเอียดให้รอบด้านก่อน แต่เบื้องต้น ยังมีข้อสงสัยว่า การปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะช่วยลด หรือจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้เรียน

เพราะหากมีจุดประสงค์ เพื่อต้องการวัดความถนัดของผู้เรียน โดยจะลดเนื้อหาวิชาการ เน้นการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะต้องการให้เด็กอยู่ในห้องเรียน ไม่ต้องไปเรียนกวดวิชาเพิ่มเติม ก็ต้องปรับข้อสอบให้สามารถวัดสมรรถนะเด็กได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงจะต้องช่วยให้เด็กสามารถเลือกเข้าเรียนคณะ/สาขา ที่ต้องการได้มากขึ้น

น.ส.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

“ในส่วนของ มรภ. ที่ผ่านมา พบว่าเด็กที่เข้ามาเรียนกว่า 70% มาจากการรับสมัครรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน และรอบที่ 2 โควต้า ซึ่งทั้งรอบ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง แต่ต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบทีแคส เพื่อให้ ทปอ.ดำเนินการจะเคลียร์ริ่งและประกาศผล ให้นักเรียนมายืนยันสิทธิผ่านเว็บไซต์ mytcas.com ส่วนรอบที่ 3 รอบแอดมิสชั่นส์ ที่ ทปอ.ดำเนินการเอง จะใช้คะแนนสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ มาเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือก รอบนี้จะมีเด็กเข้ามาเรียนในมรภ.ประมาณ 30% ” น.ส.ลินดา กล่าว

น.ส.ลินดา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้สาเหตุที่ มรภ. เน้นรับเด็กให้มากที่สุดตั้งแต่รอบ1 และ2 เพราะมองว่าสามารถคัดเลือกเด็กได้ตรงกับความต้องการ และตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ขณะที่มหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดจะสามารถรับสมัครเด็กได้มากขึ้น

เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ที่เข้ามาสมัครเรียนนั้น เป็นเด็กที่ในพื้นที่และไม่ต้องการไปเรียนต่างจังหวัด ส่วน มรภ.ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ ส่วนใหญ่จะเข้าระบบทีแคสทุกรอบ เพื่อรับเด็กให้เข้าเรียนให้ได้มากที่สุด

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ letteringbyleslie.com

UFA Slot

Releated