มธบ.ติวเข้ม นักศึกษาธุรกิจการท่องเที่ยว-โรงแรม-ไมซ์

มธบ.ติวเข้ม นักศึกษาธุรกิจการท่องเที่ยว-โรงแรม-ไมซ์

ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ นักวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า การระบาดของโรคโควิด-19 ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้มุมมอง และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของประเทศไทย และทั่วโลกต่างไปจากเดิม เพราะการปิดประเทศส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ และการตกงานของคนจำนวนมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลาย และกลับมาเปิดประเทศ ลูกค้าในธุรกิจท่องเที่ยวกลับมาแล้ว แต่ลูกน้อง คือพนักงาน หรือแรงงานไม่กลับ เพราะหันไปประกอบอาชีพอื่นแล้ว จึงเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคการท่องเที่ยว ทั้งในไทย และต่างประเทศ

ผศ.ดร.มณฑกานติกล่าวอีกว่า ดังนั้น สาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเว้นต์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และสาขาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร ได้ร่วมกันจัดเสวนาวิชาการเรื่อง “คนรุ่นใหม่ และการท่องเที่ยวบทใหม่ของประเทศไทย” เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานหลังการระบาดของโควิด-19 ซึ่งอาจเป็นการทำงานระหว่างการเรียน หรือก่อนจบการศึกษา ก็เป็นไปได้

มธบ.ติวเข้ม นักศึกษาธุรกิจการท่องเที่ยว-โรงแรม-ไมซ์

และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบัน โดยเชิญผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม และไมซ์ ซึ่งเป็นผู้จ้างงานโดยตรง เล่าถึงสถานการณ์ที่ผ่านมา

“ขณะนี้ธุรกิจโรงแรมต้องการแรงงานจำนวนมาก เพราะอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่แรงงานที่ออกไปในช่วงโควิด-19 ยังไม่กลับมา เพราะหันไปทำงานอื่นแล้ว และบางองค์กรต้องการปรับเปลี่ยนพนักงาน จึงเป็นโอกาสของนักศึกษาจบใหม่ ส่วนคุณสมบัติที่ใช้ในการพิจารณาตำแหน่งงานเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาจบใหม่ มองตรงกันว่าเรื่องสำคัญที่สุดคือ ทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และพร้อมปรับตัวตลอดเวลา หรือ Can Do Attitude เพราะธุรกิจบริการต้องสัมผัสกับผู้คนมากมาย ที่สำคัญรองลงมา คือความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ยังเห็นตรงกันว่าการเรียนรู้ หรือฝึกฝนทักษะจากการทำงานจริงในแบบ On the job training เรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะในระหว่างทำงานพร้อมๆ กันไปเป็นสิ่งที่ดี จะทำให้ได้ประโยชน์มากกว่า” ผศ.ดร.มณฑกานติ กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ letteringbyleslie.com

แทงบอล

Releated